Logo

काठमाडौँ महानगरपालिका

निशुल्क उपचार सहजिकरण सेवा

KMC Logo

File Viewer and DownloaderFile Name Action
३ बमोजिमको वडाले सिफारिस गर्ने ढाचा.pdfDownload Read
५ बमोजिम विरामी वा आफन्तले भर्ने फारम.pdfDownload Read
७ बमोजिम बिरामी अस्पतालबाट बाहिरिदा भर्ने फारम.pdfDownload Read
_२ बमोजिमको विरामी तथा अभिभावकले वडा कार्यलयमा दिने निवेदनको ढाचा.pdfDownload Read
_४ बमोजिम वडाबाट हुने सर्जमिन मुचुल्काको नमुना.pdfDownload Read