Logo

काठमाडौँ महानगरपालिका

निशुल्क उपचार सहजिकरण सेवा

KMC Logo

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले व्यवस्था गरेको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पतालहरुले विपन्न, असहाय र ब्यवारिसे नागरिकहरुलाई कुल शैयाको १० प्रतिशत विरामिलाई लाग्ने सम्पुर्ण उपचार खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा समेत सो सम्बन्धि व्यवस्था गरेकाले नेपाल भरका उक्त वर्गमा पर्ने नागरिकहरुलाई काठमाण्डौ माहानगरपालिका क्षेत्र भित्रका अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहूच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालिको विकास गरिएको हो ।

विपन्न र असाहय बिरामीले निशुल्क उपचार सेवा लिनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातः

१. नेपाल सरकार / प्रदेश सरकार/ स्थानिय सरकारले लक्षित वर्ग हो भनी जारि गरेको कागजात/ परिचय पत्र वा,
२. राष्ट्रिय परिचयपत्र / नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र/ जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी र हालसालै खिचिएको फोटो र,
३. रोग पहिचान भए सोको कागजपत्र र,
४. अनुसूची-५ को आधारमा सम्बन्धीत स्थानिय तहको वडाले लक्षित वर्ग हो भनी अनुसूची- ४ अनुसारको सर्जमिन गरेको कागज र,
५. सम्बन्धीत स्थानिय तहको वडा कार्यलयले उपचारको लागी अनुसूची- ३ अनुसारको सिफारिस गरेको पत्र,

बेवारिसे बिरामीले निशुल्क उपचार सेवा लिनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातः
१. आकस्मिक कक्षमा आएका बखत उपचार खर्च नभएका गरिव, बिपन्न तथा वेवारिसे विरामिलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार निशुल्क प्रदान गर्नु पर्नेछ ।


काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका अस्पतालहरुमा लक्षित वर्गलाई निशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन छुट्याइएको कुल शैया तथा उपलब्ध शैया संख्या ।

Hospital ID Hospital Name Allocated Beds (10%)/Total Patients Type Contact Email Number Address
1 Chhatrapati Free Clinic 3/25 0 Community Er. Sameer Bajracharya chhatrapatifreeclinic@gmail.com 9849064624 708 Gangalal Marg, Chhatrapati, Kathmandu
2 Kathmandu Model Hospital 10/100 1 Private Shreejana Maharjan shreejanam061@gmail.com 9841577932 Pradarsani Marg, Kathmandu, Nepal
3 ANNAPURNA NEUROLOGICAL HOSPITAL KATHMANDU 6/55 6 Private Prem Satyal satyalprem61@gmail.com 9801203349 Maitighar Kathmandu 11
4 B.P SMRITI COMMUNITY COOPERATIVE HOSPITAL KATHMANDU 10/100 0 Private Nandita Gurung nandita@grg01gmail.com 9806633469 Basundhdar Kathmandu 03
5 BHAROSA HOSPITAL PVT LTD 3/25 0 Private Liska Maharjan Bharosahospital2015@gmail.com 9849159271 New Baneshwor-10, Kathmandu
6 BLUE CROSS HOSPITAL PVT LTD 5/50 0 Private Asmita Karki marketing.coordinator@bluecross.com.np 9860143997 Tripureshwor Kathmandu 11
7 CHIRAYU HOSPITAL 10/100 0 Private Laxmi Adhikari chirayunationalhospital@gmail.com 9801138227 Basundhara
8 ERA International Hospital 2/15 0 Private Rashi Gurung ips@era-hospital.com 9842427849 sorhakhutte
9 EVEREST HOSPITAL 10/100 0 Private Rajesh Poudel rajeshpoudel1975@gmail.com 9841281360 New Baneshwor Kathmandu 10
10 FRONTLINE HOSPITAL 10/100 0 Private Shree Dev Thapa shreedevthapa28@gmail.com 9840206768 Old Baneshwor Kathmandu 09
11 Grande City Hospital 5/50 0 Private Mila Sayami roopjyoti@gmail.com 9851022586 Kanthipath Kathmandu 27
12 HELPING HANDS COMMUNITY HOSPITAL 10/100 1 Private Kusum Shrestha kusumshrestha@gmail.com 9843522263 Chabahil Kathmandu 07
13 HIMAL HOSPITAL PVT LTD 5/50 0 Government Manisha Mahat muniyamahat@gmail.com 9841661230 Chardobato-Gyaneshwor Kathmandu
14 HOPE INTERNATIONAL HOSPITAL 10/100 0 Private Sarala Dhakal info.hopehospital@gmail.com 9860443355 Sinamangal Kathmandu 09
15 INTERNATIONAL FRIENDSHIP CHILDRENS HOSPITAL 5/50 0 Private Surendra Dangol info@ifch.com.np 9841348430 Maharajgung Kathmandu 3
16 KALIMATI CHEST HOSPITAL (NATA) 3/25 1 Non-Government Niraj D.C. nata.me@outlook.com 9849670540 Kalimati 13, Kathmandu.
17 KANTIPUR DENTAL & GENERAL HOSPITAL 10/100 0 Private Rajendra Duwadi kdchktm@gmail.com 9801858003 Basundhara Kathmandu 03
18 KANTIPUR HOSPITAL KATHMANDU 10/100 0 Ramita Maharjan kantipurh@gmail.com 9841724525 Tinkune Kathmandu 32
19 KATHMANDU ENT HOSPITAL 2/15 0 Private Rajan Kumar Shrestha rajan9851076126@gmail.com 9851203838 Putalisadak Kathmandu 29
20 KATHMANDU MEDICAL COLLEGE 30/300 0 Private Amar Krishna Hanju kmcchairmanoffice@kmc.edu.np 9841463250 Sinamangal Kathmandu 09
21 MAHENDRANARAYAN NIDHI MEMORIYAL HOSPITAL 10/100 0 Private Alisha Tamang alishatmg1000@gmail.com 9843281131 Basundhara Kathmandu 03
22 MANMOHAN MEMORIAL MEDICAL COLLEGE & TEACHING HOSPITAL 30/300 0 Private Shankar Jung Itani jbzone91@gmail.com 9843274148 Swoyambhu Kathmandu 15
23 MEDICARE HOSPITAL 10/100 0 Government Heman Bikram Thapa bikramheman@gmail.com 9774567067 Chahabil, Kathmandu - 07
24 METRO KATHMANDU HOSPITAL 3/25 0 Private Anjana Thapa metroktm100@gmail.com 9801017709 Maharajgunj Kathmandu
25 National Kidney Centre 6/55 15 Non-Government Manisha Bhattarai manishabhattarai310@gmail.com 9841927789 Banasthali
26 NEPAL EYE HOSPITAL 10/98 0 Non-Government Santosh Paudel paudelsantosh783@gmail.com 9846632098 Tripureshwor Kathmandu 11
27 NEPAL NATIONAL HOSPITAL 3/25 0 Private Kishor Subedi info@nepalnationalhospital.com.np 9801910817 Kalanki Kathmandu 14
28 NORVIC INTERNATIONAL HOSPITAL 20/200 0 Private Makar Bahadur Tamang info@norvichospital.com 9801247047 Thapathali Kathmandu 11
29 OM HOSPITAL & RESEARCH CENTER 18/175 2 Private Garima Sapkota mrdomhospital10@gmail.com 9802338020 Chahabil Kathmandu 07
30 OM SAIBABA MEMORIAL HOSPITAL 5/50 1 Private Kapil Khanal omsaibabahospital567@gmail.com 9851051458 Dhungedhdara Kathmandu 16
31 Overseas Friendship International Hospital 2/15 0 Private Dipesh Shrestha dipeshshrestha635@gmail.com 9769771097 Lekhnath Marg, Thamel
32 PEOPLES DENTAL COLLEGE AND GENERAL HOSPITAL 5/50 0 Private Tapendra Bdr. Shahi itpdch@gmail.com 9800655133 Nayabazar Kathmandu 16
33 PRIMERA HOSPITAL 2/15 0 Private Dr. Suzita Hirachar drsuzita@gmail.com 9851165898 Maharajgunj
34 SAHID MEMORIAL HOSPITAL 10/100 2 Private Sofia Dahal info@sahidhospitalkalanki.com 9849142954 Kalanki Kathmandu 14
35 SAMATA HOSPITAL 10/100 0 Private Bishnu Kala Khatri hospitalsamata80@gmail.com 9847468792 Kumarigal-06,Kathmandu
36 SILVERLINE HOSPITAL 10/100 0 Private Yadav Regmi yadavregmi@gmail.com 9851282289 Balaju
37 STUPA COMMUNITY HOSPITAL 6/55 0 Prahlad Lama prahladlama38@gmail.com 9843546963 Boudha Kathmandu 06
38 Swacon International Hospital 3/25 0 Private Shalikram Thapalia salikram.thapaliya9@gmail.com 9851090030 Battisputali
39 VALLEY HOSPITAL 3/25 0 Private Pralhad Subedi valleyhospital@gmail.com 9849257087 Putalisadak Kathmandu 29
40 VAYODHA HOSPITAL 5/50 0 Private Prem Chandra Bhattarai admin@vayodhahospitals.com 9841353654 Balkhu Kathmandu 14
41 BUDDHAMAI CENTRE 2/15 0 Private Rajesh Prakash Tandukar maicentre@gmail.com 9774104560 Teku
42 DIRGHAYU GURU HOSPITAL 5/50 0 Private Mahesh Raj Uprety hospital.dgh@gmail.com 9841507302 Chahabil Kathmandu 07
43 KATHMANDU VALLEY HOSPITAL 10/100 0 Shan Shrestha kathmanduvalleyhospital@gmail.com 9704256377 Sundhara Kathmandu 11
44 MARK HOSPITAL 3/25 0 Private Dr. Skanda Rupakheti skandarupakheti@gmail.com 9801911704 Lazimpat
45 MOTHERLAND HOSPITAL PVT LTD 2/15 0 Private Rhitu Kunwar motherland270@gmail.com 9808800859 Pepsicola
46 NEPAL BHARAT MAITRI HOSPITAL 10/100 1 Private Dr. Bikash Kumar Rauniyar nepalbharat107@gmail.com 9855089888 chahabil Kathmandu 08
47 NEPAL SKIN HOSPITAL 2/15 0 Private Prasanna Mudbhari info@nepalskinhospital.com 9842211662 Bijulibazar Kathmandu 10
48 SPARK HEALTH HOME 2/20 0 Private Prabin Lamichhane sparkhealthhome@yahoo.com 9851246462 Kalimati Kathmandu 13
49 TILGANGA EYE HOSPITAL 5/50 0 Co-Oprative Dinesh Pokhrel dinesh.pokharel@tilganga.org 9851061980 Tilganga Kathmandu 09
50 VENUS HOSPITAL 5/50 0 Private Manisha Neupane venushospital014@gmail.com 9849731208 Mid Baneshwor Kathmandu 10
51 YETI HOSPITAL 6/55 0 Private Sona Balami balamisona35@gmail.com 9861695771 Bafal
52 CAPITAL HOSPITAL 3/25 0 Private Suresh Nepali sureshnepali1007@gmail.com 9823723126 Putalisadak Kathmandu 28